piątek, 20 marca 2009

Najlepszy sposób oczyszczania wody

Odwrócona osmoza - zdrowa woda
polega na wymuszeniu dyfuzji (ruchu, przechodzenia jonów lub cząstek) z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu przez półprzepuszczalną membranę.

Odwrócona osmoza w odróżnieniu od spontanicznej musi zostać wywołana przyłożeniem do membrany ciśnienia o większej wartości i skierowanego przeciwnie niż ciśnienie osmotyczne naturalnie występujące w układzie. Daje gwarancję, że w efekcie otrzymujemy czyste H2O, bez zanieczyszczeń, ale taka woda nie jest pozbawiona jonów (tak jak dzieje się to w procesie destylacji). Taka woda jest potrzebna nam do życia. Wszystkie procesy życiowe opierają się na wymianie jonów, dlatego ważne jest jak oczyszczamy wodę do picia! I woda do kosmetyków...
Woda oczyszczona w ten sposób jest stosowana do produkcji kosmetyków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz